KARIAKA, O. V. ANCIENT ROADS NEAR DAVYDIV BRID AT INGULETS RIVER. Archaeology and Early History of Ukraine, v. 40, n. 3, p. 169-174, 3 Nov. 2021.