THE PASTYRSKE HILL-FORT: CERAMIC COMPLEX FROM THE BACKFILL OF THE INTERNAL MOAT (ACCORDING TO RESEARCH IN 2017)


  • A. V. Skyba Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine
  • V. I. Baranov Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine
Keywords: Early Middle Ages, Pastyrske hill-fort, ceramics.

Abstract

The article is devoted to the ceramic complex from the inner moat of the Pastyrske hill-fort (plot, investigated in 2017). At the site fragments are at least 20 ceramic vessels — 16 hand-made vessels and 4 whell-made vessels. Chronological indicators found on the object allow to determine the chronological date of creation of the complex within the middle of the 7th — the middle of the 8th century.

The nature of the layer in which the ceramics was found indicates that the ditch was purposefully filled in a short time after the fire on the territory of the settlement. This ceramic crockery is most likely to come from structures located on the territory of the «citadel» of the settlement and were destroyed during a fire.

References

Braichevskyi, M. Yu. 1955. Novi rozkopky na Pastyrskomu horodyshchi. Arkheolohichni pam’iatky URSR, V, s. 67-76.
Braichevskii, M. Iu. 1957. Issledovaniia Pastyrskogo gorodishcha 1955 g. Kratkie soobshcheniia IA AN USSR, 7, s. 94-96.
Petrov, V. P. 1948. Kharchovi reshtky z Pastyrskoho horodyshcha. Arkheolohiia, 2, s. 79-85.
Prikhodniuk, O. M. 1996. Versiia Nestora o rasselenii slavian iz Podunavia (opyt khronologicheskoi stratifikatsii i istoricheskoi interpretatsii). In: Erdeli, I., Prikhodniuk, O. M. (eds.). Materialy І tys. n. e. po arkheologii i istorii Ukrainy i Vengrii. Kiev: Naukova dumka, s. 64-79.
Prikhodniuk, O. M. 1998. Penkovskaia kultura. Voronezh: VGU.
Prykhodniuk, O. M. 2005. Pastyrske horodyshche. Kyiv: IA NANU.
Tretiakov, P. N. 1947. Dneprovskaia ekspeditsiia. Kratkie soobshcheniia instituta Istorii materialnoi kultury, XXІ, s. 98-99.
Khvoika, V. V. 1905. Gorodishcha Srednego Podneprovia. Trudy XII Arkheologicheskogo Sieezda. Moskva, І, s. 1-12.
Fabritsius, I. V. 1938. Predvaritelnyi otchet ekspeditsii po razvedke skifskikh gorodishch v 1938 g. NA ІA NANU, f. 25, spr. 43.
Yakovenko, E. V. 1966. Nove pro rozkopky V. V. Khvoiky bilia s. Pastyrskoho. Arkheolohiia, XX, s. 180-184.

Abstract views: 47
PDF Downloads: 80
Published
2019-03-25
How to Cite
Skyba, A. V., & Baranov, V. I. (2019). THE PASTYRSKE HILL-FORT: CERAMIC COMPLEX FROM THE BACKFILL OF THE INTERNAL MOAT (ACCORDING TO RESEARCH IN 2017). Archaeology and Early History of Ukraine, 30(1), 67-74. https://doi.org/10.37445/adiu.2019.01.07