ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE SETTLEMENT AND FORTRESS TIAGIN: SOME RESULTS AND PROBLEMS


  • S. O. Biliaieva Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine
Keywords: South frontier, Tiagin’s custom, the excavation of the settlement, Lithuanian material culture, Golden Horde.

Abstract

The article is devoted to the results of the archaeological investigations of the south part of the Lithuanian-Russ frontiers with the Golden Horde possessions. The place of excavation the fortress Tiagin and settlement of the city type nearby it. The fortress was built by prince Vitovt at the end of XIV — at the beginning of XVth century.Besides of fortification there was a very important custom, known from written records. The first works on this monument were provided in 1914 y, by V. I. Goskevich. Then, some archeologists have been working there, but such monument needed in the special attention and long time excavation. In the course of our investigation in the season of 2016—2018 the very interesting results were obtained. For the first time the artifacts of Lithuanian material culture were found. There were bracelet, and decorative details for leather bags. Besides of it, silver, bronze and copper coins of the end of the XIV — of the first quarter of the XVth century were found also. The most of them were Tatar’s coins, and one — Polish. It support the important place of international trade and integration process in the culture of this period from North to south of Europe.

References

Biliaieva, S. O. 2012. Slov’ianski ta tiurkski svity v Ukraini (z istorii vzaiemyn u XIII—XVIII st.). Kyiv: Universytet «Ukraina».
Biliaieva, S. O., Fialko, O. E., Gulenko, K. S. 2017. Аrheologichni doslidzhennia poselennia bilia c. Tiaginka u 2016 r. Novi dosliszhennia pamiatok kozatskoy dobi v Ukraini, 26, s. 495-502.
Vitkunas, M., Zabela, G. 2017. Gorodishcha baltov: neizvestnoe nasledie. Vilnius: Litovskoe arkheologicheskoe obshchestvo.
Goshkevich, V. I. 1916. Raskopki na ostrove protiv m. Tiaginki. Letopis Hersonskogo muzeya za 1914 g. Herson: Pervaya tipo-litografiya S. N. Olhovikova i S. A. Hodushina.
Еgorov, V. L. 1985. Istoricheskaya geografiya Zolotoy Ordi v XIII—XIV v. Moskva: Nauka.
Elnikov, M. 2014. Zolotoordinski mista Nizhnyogo Podniprovya i Pivnichno-Zahifnogo Priazovya :stupin ta perspektivi doslidzhennya. Naukovi zapiski, 20: Istorichni nauki. Tematichny vipusk: Sinyovodska bitva 1362 roku v konteksti serednyovichnoy istorii Shidnoy Evropi, s. 89-97.
Іvакіn, G. Yu. 1998. Кyiv dobi Olelkovichiv. In: Моtsia, О. P. (еd.). Istoria Rusi-Ukraini. Kyiv: IA NANU, s. 281-288.
Teslenko, I. B. 2018. Vyrobnitstvo polivyanogo posudu v Krimu za chasiv Ulug Ulusu. Arheologiya i davnya istoriya Ukraini, 4 (29), s. 7-83.
Fedorov-Davidov, G. А. 1966. Kochevniki Vostochnoy evropi pod vlastiu zolotoordinskih hanov. Arheologicheskiye pamiatniki. Moskva: MGU.
Shlapak, M. 2001. Belgorod-Dnestrovskaya krepost. Kishinev: ARC.
Finkel, C., Biliaieva, S., Ostapchuk, V. 2008. Historical-archaeological investigations in Akkerman (Bilhorod-Dnistrovsky) fortress, Ukraine, 2008. Anatolian archaeology, 14, s. 8-10.
Kunciene, O. 1979. Sarių senkapis. Lietuvos archeologija, 1, s. 76-100.
Urbanavicus, V., Urbanaviċiene, S. 1988. Archeologiniai tyrimai. Lietuvos archeologija, 6, s. 9-63.
Urbanaviċiene, S. 1995. Dictarų kapininas. Lietuvos archeologija, 11, s. 169-106.

Abstract views: 50
PDF Downloads: 95
Published
2019-03-25
How to Cite
Biliaieva, S. O. (2019). ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE SETTLEMENT AND FORTRESS TIAGIN: SOME RESULTS AND PROBLEMS. Archaeology and Early History of Ukraine, 30(1), 133-139. https://doi.org/10.37445/adiu.2019.01.11