THE IMAGE OF SPHINX IN THE DECORATION OF SCYTHIAN CLOTHES


  • L. S. Klochko Museum of historical treasures of Ukraine
Keywords: sphinx at Northern coast of Black Sea, Scythian jewelry, sphinx with double and symmetrically opened torso.

Abstract

By V—IV century BC the images which iconography and context originate from Greek-Scythian art are becoming popular among people of Scythia. One of the most popular motive was sphinx. It was depicted on jewelry: earrings, neck rings, bracelets, appliqué-plates. The image of the mythical creature was among symbols of gods, life-giving forces of nature as well as signs of protection against dark forces. Some stories on the artifacts from Scythian kurgans are unique, presumably free interpretations of images from the creations of Greek masters. Often the image of sphinx was included to the heraldic compositions on golden plates which decorated headdresses. Most of the appliqués with relief patterns were forged in Greek workshops of Northern coast of Black Sea. However some artifacts tell about the existence of jewelry craft in Scythia itself.

The images of sphinx with double and symmetrically opened torso raise extreme interest. This is the feature of decorative art of Northern coast of Black Sea. The majority of the artifacts which represent different variations of the image are found on the Scythian territory. It is possible that the idea of the image should be linked to the semantics of the sphinx — its dualistic nature. The iconography has the reflections of traditions which are usual for Scythian art: the stylization, representations of species specific of creatures, so-called transformations (one detail becomes set-up for another). The decorative elements with the image of sphinx with double and symmetrically opened torso were also symbols of fertility in Scythian costume.

References

Alekseev, A. Y., Murzin, V. Y., Rolle, R. 1991. Chertomlyk (Skifskij tsarskij kurgan IV v. до n. e.).Kyiv: Naukova dumka.
Bessonova, S. S. 1983. Religiosnye predstawlenij skifov. Kiev: Naukova dumka.
Bessonova, S. S., Sivolap, M. P., Sivolap, L.G. 2014. Zolotaj nalobnaj plastina IV v. до n. e. Muzejni chytannij: Materialy naukovoji konferenciji «Juwelirne mystectvo — pohliad kris wiku». Kyiv, MIKU, 18—20 lystopada 2013 r. Kyiv, s. 63-86.
Boltrik, J. V. 1981. Issledowanie kurgana Ogus. Archeologicheskie otkrytija 1980 g., s. 233-234.
Witryk, I. S., Danilko, N. M. 2002. Pokhovannij znatnoiy skifijnky u «Velykomu kurgani» M. I. Veselovskogo. Muzejni chytannja: Materialy naukovoji konferenciji. Kyiv, MIKU, hruden, 2001. Kyiv, s. 138-l49.
Zhuravlev, D. V., Novikova, E. Yu., Shemakhanskai, M. S. 2014. Yuvelirnye izdelia is kurgana Kul-Oba v sobranii Istoricheskogo muzej. Moskva: Istoricheskij muzei.
Klochko, L. S. 2008. Zhinochi holowni ubory plemen Skifiy sa chasiv arkhaiky. Muzejni chytannja: Materialy naukovoji konferenciji «Juwelirne mystectvo — pohliad kris viky». Kyiv, MIKU, 12—14 lystopada 2007 r. Kyiv, s. 23-41.
Klochko, L. S. 2009. Obras vodoplawnoho ptakha na dekoratyvnykh elementakh skifskoho kostijma. Muzejni chytannja: Materialy naukovoji konferenciji «Juwelirne mystectvo — pohliad kris viky». Kyiv, MIKU, 9—11 lystopada 2009 r. Kyiv, s. 76-83.
Klochko, L. S. 2013. Tipy dekoratiwnyh elementow w oformlenii golovnyh uborow skifijnok. Tyragetia, Arheologie. Istorie Antica, Serie noua, VII (XXII), 1, s. 19-28.
Klochko, L. S. 2014. Nashiyni prykrasy skifijnok (lancijzhky z okremykh elementiv). Muzejni chytannja: Materialy naukovoji konferenciji «Juwelirne mystectvo — pohliad kris viky». Kyiv, MIKU, 18—20 lystopada 2013 r. Kyiv, s. 109-127.
Klochko, L. S., Wasina, Z. O. 2002. Rekonstrukcija zhinochoho vbrannij za znachidkamy u «Velykomu kurgani» M. I. Veselovskogo. Muzejni chytannja: Materialy naukovoji konferenciji. Kyiv, MIKU, hruden, 2001. Kyiv, s. 150-l68.
Kopeykina, L. V. 1986. Zolotye blsjschki is kurgana Kul-Oba. In: Grach, N. L. (ed.). Antichnaj torevtika. Leningrad: Avrora, s. 28-74.
Kubyschev, A. I., Dorofeev, V. V., Shilov, J. A. Otchet o raskopkah Khersonskoy arheologicheskoy ekspedicii IA AN USSR w 1980 g. Naukowyi arhiv IA NANU, 1980/15.
Leskov, O. M. 1974. Skarby kurganiw Khersonshchyny. Kyiv: Mystectwo.
Mozolevskiy, B. M. 1979. Towsta Mohyla. Kyiv: Naukova dumka.
Muzey istorychnyh koschtownostey Ukrainy. 2004. Albom. Kyiv: Mystectwo.
Murzin, V. J., Belan, J. A., Podvysockaj, E. P. 2017. Berdijnskiy kurgan (pogrebalniy komplex skifskogo aristokrata IV v.do n. e.). Kyiv: Centr uchebnoy literatury.
Onayko, N. A. 1970. Antichnyi import v Pridneprovie I Pobuzhie v IV—II vv. do n. e. Moskva: Nauka. Svod arheologicheskikh istochnikov, D 1-27
Petrenko, W. G. 1978. Ukrashenij Skifii VII—III vv. do n. e. Moskva: Nauka. Svod arheologicheskikh istochnikov, D 4-5.
Polin, S. V. 1984. Zahoronenie skifskogo voina — druzhinnika u s. Krasnyi Podol na Khersonshchine. In: Chernenko, E. V. (ed.). Vooruzhtnie skifov i sarmatov. Kyiv: Naukowa dumka, s. 103-119.
Polin, S. V., Kubyshev, A. I. 1997. Skifskie kurgany Utliukskogo mezhdurechij (v Sewerj-Zapadnom Priasowie). Kyiv: Naukowa dumka.
Rusiaeva, F. S. 1979. Zemledelcheskie kulty w Olvii dogetskogo wremeni. Kyiv: Naukowa dumka.
Skoryi, S., Zimovec, R. 2014. Skifskie drevnosti Kryma. Materialy odnoi kollekcii. Kyiv.
Skrzhinskaj, M. V. 2010. Kulturnye tradicii Ellady v antichnyh gosudarstvah Severnogo Prichernomoria. Kyiv: Institut istorii.
Slovnyk antychnoi mifologii. 1989. Kyiv: Naukowa dumka.
Treister, M. Yu. 2008. Isdelia iz bronzy, kosti i ukrashenia. In: Treister, M. Yu. (ed.). Trehbratnie kurgany. Kurgannaj gruppa vtoroj poloviny IV—III vv. do n. e. v Vostochnom Krymu. Simferopol, Bonn: Universum.
Farmakovskiy, B. V. 1921. Tri polikhromnye vazy v forme statuetok, naidennye v Fanagorii. Peterburg. Zapiski RAIMK, 1.
Khanenko, B. I. Khanenko, V. N. 1899. Drevnosti Pridneprovia. Kiyev. II.
Bydlowski, A. 1904. Mogily w Nowosiolce w pow. Lipowieckim gub. Kijowskiej. Swiatowit, 5, s. 59-63.
Williams, D., Ogden J. 1994. Greek gold jewellery of the classical world. London.

Abstract views: 48
PDF Downloads: 107
Published
2018-06-25
How to Cite
Klochko, L. S. (2018). THE IMAGE OF SPHINX IN THE DECORATION OF SCYTHIAN CLOTHES. Archaeology and Early History of Ukraine, 27(2), 119-130. https://doi.org/10.37445/adiu.2018.02.07