WESTERN GEORGIA AS A TRANSITIONAL ZONE IN MIGRATION OF THE PROTONEOLITHIC GROUPS TO EASTERN EUROPE


Keywords: Kobuleti industry, M’lefaatian, Kukrekian, neolithisation, migration, pressing technique.

Abstract

The issue of studying the global migration of the population of the Near and Middle East to the territory of Eastern Europe at the end of the Pleistocene and at the beginning of the Holocene is analyzed in the paper.

At the turn of Pleistocene-Holocene the stone industries with similar characteristics in Iran, Iraq, Georgia and Ukraine one can observe. These industries are called M’lefaatian, Kobuletian, Kukrekian. These industries were characterized by using the pressing technique to produce blades, bladelets and microblades; using bladelets with abrupt retouch to make complex bone arrowheads. At the very end of the Pleistocene, the migration of the M’lefaatian population began. The stone industry of the first wave of migrants was associated with elements of the Zarzian industry. In the future, waves of M’lefaatian migrants poured innovative technologies related to the production of stone vessels, grooved tools, pottery into the territory of Western Georgia and Ukraine. The most important role in the development of Eastern European culture was the change in the funeral rite at the Boreal-Atlantic border, when the funeral traditions of M’lefaatian fell into the territory of Ukraine. The migration process ends with the transition to the Neolithic and to farming in the second half of 7th thousand BC.

Analysis of the synchronous development of M’lefaatian, Kobuletian, Kukrekian allows us to conclude that the migration of the M’lefaatian population has been permanent in nature for 3—4 thousand years. Small population groups created a constant influx of population into the territory of Georgia and Ukraine. Some groups made shuttle migrations. All this created the conditions for a constant exchange of innovative technologies for the population of the Northern Black Sea Region and the Middle East. The result of this process was the transition of M’lefaatian migrants to a Neolithic lifestyle. The study of M’lefaatian migration creates the conditions for studying the patterns of transition to the Neolithic in the South Caucasus and Eastern Europe.

References

Bader, I. O. 1965. Varianty kultury Kavkaza konca verhnego paleolita i mezolita. Sovetskaya arheologiya, 4, s. 3-16.

Bader, N. O., Cereteli, L. D. 1989. Mezolit Kavkaza. In: Kolcov, L. V. (ed.). Arheologiya SSSR. Mezolit. Moskva: Nauka, s. 93-105.

Vekilova, E. A. 1966. K voprosu o svyazyah naseleniya Kryma v epohu mezolita. Materialy i issledovaniia po arkheologii SSSR, 126, s. 144-154.

Golovanova, L. V., Doronichev, V. B. 2012. Imeretinskaya kultura v verhnem paleolite Kavkaza: proshloe i nastoyashee. In: Sinicyna, G. V., Fedyunin, I. V. (eds.). Pervobytnye drevnosti Evrazii. K 60-letiyu A. Sorokina. Moskva: IA RAN, s. 59—102.

Danilenko, V. N. 1969. Neolit Ukrainy: Glavy drevnej istorii Yugo-Vostochnoj Evropy. Kiev: Naukova dumka.

Zaliznyak, L. L., Tovkajlo, M. T., Manko, V. O., Sorokun, A. A. 2013. Stoyanki bilya hutora Dobryanka ta problema neolitizaciyi Bugo-Dniprovskogo mezhirichchya. Kamyana doba Ukrainy, 15, s. 194-257.

Klejn, L. S. 1999. Migraciya: arheologicheskie priznaki. Stratum plus, 1, s. 52-71.

Kotova, N. S. 2002. Neolitizaciya Ukrainy. Lugansk: Shlyah.

Manko, V. O. 2006. Neolit Pivdenno-Shidnoyi Ukrainy. Kyiv: Shlyah.

Manko, V. O. 2007. Perspektivi datuvaniya keramiki radiokarbonnim metodom. Kamyana doba Ukrainy, 10, s. 168-177.

Manko, V. O., Chhatarashvili. G. L. 2020. Kremyani ta obsidianovi kompleksi stoyanki Kobuleti. In this jiurnal.

Meshveliani, T. K. 2013. K voprosu o vozniknovenii neolita v Zapadnoj Gruzii. Arheologiya, Etnografiya i antropologiya Evrazii, 2 (54). s. 61-72

Nebieridze, L. D. 1972. Neolit Zapadnogo Zakavkazya. Tbilisi: AN GSSR (in Georgian).

Sapozhnikova, G. V., Korobkova, G. F., Sapozhnikov, I. V. 1995. Hozyajstvo i kultura naseleniya Yuzhnogo Pobuzya v pozdnem paleolite i mozolite. Odessa; Sankt-Peterburg: IA NAN Ukrainy.

Telegin, D. Ya. 1966. Mezolit Levoberezhnoj Ukrainy i ego mesto v slozhenii dnepro-doneckoj neoliticheskoj kultury. Materialy i issledovaniya po arheologii SSSR, 126, s. 99-107.

Telegin, D. Ya. 1991. Neoliticheskie mogilniki mariupolskogo tipa. Kiev: Naukova dumka

Cybrij, V. V. 2008. Neolit Nizhnego Dona i Severo-Vostochnogo Priazovya. Rostov-na-Donu: SKNC VSh YuFU.

Biagi, P., Khlopachev, G. A.. Kiosak, D. V. 2014. The radiocarbon chronology of Shan-Koba rock-shelter, a Late Palaeolithic and Mesolithic sequence in the Crimean Mountains (Ukraine). Diadora, 28, p. 7-20.

Braidwood, R. J. Howe, B. 1960. Prehistoric Investigations in Iraqi Kurdistan. Chicago: Chicago Press.

Braidwood, R. J., Braidwood, L. S., Howe, B., Reed, C. A., Watson, P. J. (eds.). 1983. Prehistoric Archaeology Along the Zagros Flanks. Chicago: Chicago University.

Childe, V. G. 1936. Man makes himself. London: Watts and Co.

Dittermore, M. The soundings in M’lefaat. In: Braidwood, R. J., Braidwood, L. S., Howe, B., Reed, C. A., Watson, P. J. (eds.). 1983. Prehistoric Archaeology Along the Zagros Flanks. Chicago: Chicago University, p. 671-684.

Hole, F., Flannary, K. V., Neely, J. A. 1969. Prehistory and human ecology of Deh Luran Plain. An Early Village Sequence from Khuzistan, Iran. Ann Arbor: University of Michigan.

Hole, F. 1983. The Jarmo Chipped Stone. In: Braidwood, R. J., Braidwood, L. S., Howe, B., Reed, C. A., Watson, P. J. (eds.). 1983. Prehistoric Archaeology Along the Zagros Flanks. Chicago: Chicago University, p. 233-284.

Howe, B. 1983. Karim Shahir. In: Braidwood, R. J., Braidwood, L. S., Howe, B., Reed, C. A., Watson, P. J. (eds.). 1983. Prehistoric Archaeology Along the Zagros Flanks. Chicago: Chicago University, p. 23-154.

Hole, F. 1987. Chronologies in the Iranian Neolithic. In: Aurenche, O. (ed.). Chronologies in the Near East: relative chronologies and absolute chronology 16.000—4.000 P: CNRS International symposium, Lyon (France) 24—28 November 1986. British Archaeological Reports, International Series, 379. Oxford: BAR, p. 53-379.

Kozlowski, S. K. 1994. Radiocarbon Dates from Aceramic Iraq. Radiocarbon, 36, p. 255-264.

Korobkova, G. F. 1996. The Neolithic Chipped Stone Industries of the Southern Caucasus. In: Kozlowski, S. K., Gebel, H. G. K. (ed.). Neolithic Chipped Stone Industries of the Fertile Crescent, Their Contemporaries in Adjastent Regions. Berlin: Ex Oriente, p. 57-89.

Lillie, M., Budd, C., Potekhina, I., Hedges, R. 2009. The radiocarbon reservoir effect: new evidence from the cemeteries of the middle and lower Dnieper basin, Ukraine. Journal of Archaeological Science, XXX, p. 1-9.

Meshveliani, T., Bar-Oz, G., Bar-Yosef, O., Belfer-Cohen, A., Boaretto, E., Jakeli, N., Koridze, I., Matskevich, Z. 2007. Mesolithic Hunters at Kotias Klde, Western Georgia: Preliminary Results. Paleoorient, 33, 2, p. 47-58.

Rosenberg, M. 1994. A Preliminary Description of the Lithic Industry from Hallan Cemi. In: Gebel, H. G., Kozlowski, S. K. (eds.). Neolithic Chipped Stone Industries of the Fertile Crescent. SENEPSE 1. Berlin: Ex Oriente, p. 223-238.

Solecki, R. L. 1980. An Early Village Site At Zawi Chemi Shanidar. Malibu: Undena Publications.

Telegin, D. Y., Kovaliukh, N. N., Potekhina, I. D., Lillie, M. 2000. Chronology of Mariupol type cemeteries and division of Neolithic — Cooper Age cultures initial periods in Ukraine. Radiocarbon and Archaeology, I, p. 33-52.

Zaitseva, G. I., Timofeev, V. I., Zagorska, N. N., Kovaliukh, N. N. 2000. Radiocarbon dates of the Mesolithic sites of Eastern Europe. Radiocarbon and Archaeology, I, p. 21-41.

Zeder, M. A., Hesse, B. 2000. The Initial Domestication of Goats (Capra hircus) in the Zagros Mountains 10,000 Years Ago. Science, 287, p. 2254-2257.


Abstract views: 68
PDF Downloads: 54
Published
2020-12-29
How to Cite
Manko, V. O., & ChkhatarashvіlіG. L. (2020). WESTERN GEORGIA AS A TRANSITIONAL ZONE IN MIGRATION OF THE PROTONEOLITHIC GROUPS TO EASTERN EUROPE . Archaeology and Early History of Ukraine, 37(4), 329-339. https://doi.org/10.37445/adiu.2020.04.27