BUSHEVE AND PISCHANA — HILL-FORTS OF POROSSYA DEFENSIVE LINE. TOPOGRAPHIC SURVEY AND STRATIGRAPHIC RESEARCHES


Keywords: hill-forts of Old Rus period, Porossya defensive line, technique of stratigraphic ground drills, topography.

Abstract

This paper presents the results of topographic survey, analysis of topography, current state of sites and gives an example of stratigraphic reconstruction of fortifications based on ground drilling. The main steps of the methodology of topographic survey and stratigraphic researches are highlighted.

The closest hillforts to the Sukholisy one were documented by specialists of the Architectural and Archaeological Expedition of Institute of Archaeology during the campagne of 2020. The purpose of these works was to document the current state of sites and to prepare information for the conservation documentary.

Busheve hillfort is similar to the Sukholisy one by its construction type and belongs to the early hillforts in the defensive line of Ros River area (Porossia). The study of this site is important for understanding the initial stage of the Old Rus settlement structure of Central Porossia region.

Due to the stratigraphic research the cross-section of Busheve and Pishchana hillforts was reconstructed. Analyzing the information obtained from the ground drilling it is possible to make some conclusions for Busheve hillfort: 1) the defensive constructions of this hillfort were built in the river floodplain around a large dune; 2) the moat is traced only on one side; 3) drills 16—18 probably indicates the presence of archaeological layers appeared before the hillfort constructions.

Conclusions by the results of drilling for Pishchana hillfort are the following: 1) the moat was made by deepening of the natural ravine; 2) the defensive wall has the traces of repair; 3) drill 11 found that on the edge of the hillfort the fortifications of World War II period were bult.

The number of large-scale plans of Busheve and Pishchana hillforts were made with all the necessary descriptions and measurements with designation the constructions of the hillforts; stratigraphic researches; current state of hillforts; areas damaged by human activities. They are made for the preparation of conservation documentary.

References

Antonovich, V. B. 1895. Arkheologicheskaia karta Kievskoi gubernii (prilozhenie k XV t. «Drevnostei»). Moskva: Tipografiia M. G. Volchaninova.
Borysov, A. V. 2019. Struktura zaselennia Yur’ievskoi volosti davnoruskoho chasu v Porossi. In: To Dig or Not To Dig: invazyvni ta neinvazyvni metody arkheolohii. Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii molodykh vchenykh. Kyiv, Ukraina, 11—12 zhovtnia 2019 r. Kyiv: IA NAN Ukrainy, s. 86-88. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9975578.v1
Braichevskii, M. Iu. 1947. Dnevnik razvedki ekspeditcii «Bolshoi Kiev» Sredne-Rosskii otriad 1947 g. NA IA NAN Ukrainy, f. 64, 1947/27.
Dovzhenok, V. I. 1954. Kanevskaia gruppa Sredne-Dneprovskoi ekspeditcii 1954 g. Dnevnik. Tetrad 1; 2. Nach. gruppy V. I. Dovzhenok. NA IA NAN Ukrainy, osobovyi fond V. Y. Dovzhenka.
Dovzhenok, V. Y., Prykhodniuk, O. M. 1973. Zvit pro robotu sakhnivskoho zahonu serednodniprovskoi ekspedytsii v 1973 rotsi. NA IA NAN Ukrainy, f. 64, 1973/21a.
Ivakin, V., Baranov, V., Dzhik, M., Zotsenko, I., Sorokun, A., Manihda, O. Doslidzhennia mohylnyka Ostriv 1 ta davnoruskoho horodyshcha u Sukholisakh. Arkheolohichni doslidzhennia v Ukraini 2018 r., s. 87-90. https://doi.org/10.5281/zenodo.3757404
Kuchera, M. P. 1989. Bushevskoe gorodishche. In: Tolochko, P. P. (ed.). Drevnie slaviane i Kievskaia Rus. Kiev: Naukova dumka, s. 188-192.
Kuchera, M. P. 1972. Shchodennyk nachalnyka zahonu po obstezhenniu horodyshch Kyivshchyny Kuchery M. P. NA IA NAN Ukrainy, f. 64, 1972/24.
Kuchera, M. P. 1980. Otchet o rabote ekspeditcii «Zmievy valy» v 1980 g. NA IA NAN Ukrainy, f. 64, 1980/34.
Manihda, O. V., Borysov, A. V. 2018. Topohrafichna ziomka horodyshcha «Sukholisy» ta terytorii mohylnyka «Ostriv». Obmiry, pidhotovka oblikovoi dokumentatsii ta analiz suchasnoho stanu kompleksu pam’iatok. Rekonstruktsiia pryrodnoho reliefu. Dodatok do zvitu pro arkheolohichni doslidzhennia kompleksu pam’iatok «Ostriv» — horodyshche ta mohylnyk serednovichnoho chasu u 2018 r. NA IA NAN Ukrainy, f. 64. doi.org/10.5281/zenodo.3757841
Motsia, O. P., Kovalenko, V. P., Hotun, I. A., Petrauskas, O. V. 1993. Zvit pro roboty Dniprovskoi Davnoruskoi ekspedytsii v 1993 r. NA IA NAN Ukrainy, f. 64, 1993/26.
Orlov, R. S., Magomedov, B. V. 1985. Otchet o razvedkakh v Belotcerkovskom i Tarashchanskom raionakh Kievskoi oblasti v 1985 godu. NA IA NAN Ukrainy, f. 64, 1985/1a.
Prykhodniuk, O. M. 1979. Arkheolohichni rozvidky v Porossi. Arkheolohiia, 31, s. 83-96.
Publichna kadastrova… Publichna kadastrova karta Ukrainy. Rezhym dostupu: https://map.land.gov.ua (Data zvernennia 15.12.2020).
Ryzhov, S. N., Chabai, V. P. 1985. Otchet o rabote Skvirsko-Rakitnianskogo otriada po svodu pamiatnikov Kievskoi obl. v 1985 g. NA IA NAN Ukrainy, f. 64, 1985/1d.
Rudynskyi, M. Ya. 1933. Korotke zvidomlennia za pratsiu Bilotserkivskoi hrupy pivdennoi ekspedytsii Kyivskoi Oblnauky. 13/VIII—13/IX — 1933 roku. NA IA NAN Ukrainy, f. 30 (osobovyi fond M. Ya. Rudynskoho), N 57.
Topohrafichna karta M 1 : 10000. X-41-57-A-v-4 (1979 r.); X-41-57-V-a-2 (1976 r.); X-41-57-A-h-3 (1976 r.), X-41-57-V-b-1 (1977 r.).
Topohrafichna karta M 1:25 000. X-41-56-A-b (1948 r.), X-41-56-B-a (1948 r.), X-42-56-V-h (1948 r.), X-42-56-H-v (1948 r.).
Funduklei, I. I. 1848. Obozrenie mogil, valov i gorodishch Kievskoi gubernіi, izdannoe po Vysochaishemu soizvoleniiu, kievskim grazhdanskim gubernatorom Ivanom Fundukleem. Kiev: Tipografiia F. Gliksberga.

Abstract views: 60
PDF Downloads: 39
Published
2021-06-01
How to Cite
Manigda, O. V., Borysov, A. V., Belenko, M. M., & Pichkur, Y. V. (2021). BUSHEVE AND PISCHANA — HILL-FORTS OF POROSSYA DEFENSIVE LINE. TOPOGRAPHIC SURVEY AND STRATIGRAPHIC RESEARCHES. Archaeology and Early History of Ukraine, 38(1), 113-124. https://doi.org/10.37445/adiu.2021.01.10