AGRICULTURE IN THE INTERFLUVE OF DNIESTER AND IKVA AT OLD RUSSIAN PERIOD ACCORDING TO ARCHAEOLOGICAL FINDINGS


  • M. O. Yahodynska Ternopil Regional Center for the Protection and Research of Cultural Heritage Sites
  • S. A. Gorbanenko Institute of Archaeology, the National Academy of Sciences of Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4786-0369
Keywords: agriculture, palaeoethnobotany, white straw crops, kitchen gardening, horticulture

Abstract

The article sums up the results of archaeological investigations of the settlements of South Volyn (the territory around annalistic Danyliv town) and Western Podillia (the territory of sites complex of Zbruch cultural center, annalistic Terebovlia). Authors conducted generalization of findings of agriculture implements, white straw crops remains and supplemented source base. During archaeological investigations of the settlements and fortified settlements of Western Podillia and South Volyn at the end of 20th — beginning of 21th centuries scientists discovered 64 metal objects connected with agriculture found at 14 sites and palaeoethnobotanical materials at 11 sites (table 1; fig. 1). Functionally metal objects divide into tools connected with land cultivating: tips on plowing tools (4), coulter (2) (fig. 2), hoes (3) and shovels ironing (4) (fig. 3); and the tools for harvesting: sickles (33; fig. 6) and scythes (18; fig. 7). Only one palaeoethnobotanical complex from 11 sites is of interest to statistics (table 2; fig. 5).

Agriculture analysis is conducted according to the process: from land cultivating to preservation and harvest processing. Plowing tools are represented by developed tips types maximally similar to tusks. Findings of coulters prove existence of the most efficient tools of plough type for plowing. Set of ironings for shovels and hoes represents kitchen gardening and horticulture.

One full paleoethnobotanical spectrum connected with the region is derived which helps to characterize grain farming and spectrum indicators resemble early Slavic. At the same time indicators of efficient capricious white straw crops are rather substantial and that proves high level of tillage.

Presence of sickles and scythes is an undoubted proof of local agriculture. For harvest preserving some special grain pits were used.

The survey of materials concerned with agriculture proves its high level. Further thorough and combined investigations will give an opportunity to refine these conclusions and place and role of agriculture in life of ancient communities in the interfluve of Dniester and Ikva at Old Russian period.

References

Biliaieva, S. O. 2003. Zemlerobstvo. In: Motsia, O. P. (ed.). Selo Kyivskoi Rusi (za materialamy pivdennoruskykh zemel). Kyiv: Shliakh, s. 70-76.
Bolshakov, O. G., Mongait, A. L. 1971. Puteshestvie Abu Khamida al Garnati v Vostochnuiu i tsentralnuiu Evropu (1131—1153 gg.). Moskva: Nauka.
Borisevich, G. V., Darkevich, V. P., Kirpichnikov, A. N., Kirianova, N. A., Kolchin, B. A., Kuza, A. V., Medvedev, A. F., Rappoport, P. A., Rybakov, B. A., Chernetsov, V. L., Ianin, V. L. 1985. Drevniaia Rus. Gorod. Zamok. Selo. Arkheologiia SSSR s drevneishikh vremen do srednevekovia v 20 tomakh. Moskva: Nauka.
Veselovskyi, I. V., Lysenko, A. K., Manko, Yu. P. 1988. Atlas-vyznachnyk bur’ianiv. Kyiv: Urozhai.
Havryliuk, O. 1990. Zvit pro provedeni arkheolohichni rozkopky i rozvidky na terytorii Ternopilskoi oblasti. NA IA NAN Ukrainy, f. 64, 1989/179.
Horbanenko, S. A. 2014. Zernove hospodarstvo siverian. Arkheolohiia, 1, s. 113-123.
Horbanenko, S. A. 2018. Porivnialnyi analiz silskoho hospodarstva peredodnia utvorennia Davnoi Rusi. Arkheolohiia i davnia istoriia Ukrainy, 1 (26), s. 301-320.
Horbanenko, S. A., Zhuravlov, O. P., Pashkevych, H. O. 2008. Silske hospodarstvo zhyteliv Pastyrskoho horodyshcha. Kyiv: Akademperiodyka.
Horbanenko, S. A., Pashkevych, H. O. 2010. Zemlerobstvo davnikh slov’ian (kinets I tys. do n. e. — I tys. n. e.). Kyiv: Akademperiodyka.
Giuldenshtedt, A. 1804. Opisanie nekotorykh v maloi Rossii upotrebitelnykh plugov. Tekhnologicheskii zhurnal, 1, 2, s. 3-31.
Dovzhenok, V. Y. 1961. Zemlerobstvo Davnoi Rusi do XIII st. Kyiv: Naukova dumka.
Zastavnyi, F. D. 1996. Fizychna heohrafiia Ukrainy: Pidruchnyk dlia uchniv starshykh klasiv ta studentiv. Lviv: Lvivskyi oblasnyi naukovo-metodychnyi instytut osvity.
Koloda, V. V., Horbanenko, S. A. 2009. Zemlerobstvo saltivskoi kultury (za materialamy Mokhnachanskoho horodyshcha). Vita antiqua, 7—8, s. 261-280.
Koloda, V. V., Horbanenko, S. A. 2018. Silske hospodarstvo naselennia Khozarskoho kahanatu v lisostepovii zoni. Kyiv: Akademperiodyka.
Kravchenko, N. M., Pashkevich, G. A. 1985. Nekotorye problemy paleobotanicheskikh issledovanii (po materialam Obukhovskoi territorialnoi gruppy pamiatnikov I tys. n. e.). In: Gening, V. F. (ed.). Arkheologiia i metody istoricheskikh rekonstruktsii. Kiev: Naukova dumka, s. 177-190.
Krasnov, Iu. A. 1987. Drevnie i srednevekovye pakhotnye orudiia Vostochnoi Evropy. Moskva: Nauka.
Kunik, A. A., Rozen, V. R. (sost.). 1878. Izvestiia al-Bekri i drugikh avtorov o Rusi i slavianakh. 1. Zapiski IAN, XXXII, 2. Sankt-Peterburg.
Mikheev, V. K. 1985. Podone v sostave khazarskogo kaganata. Kharkov: Vyshcha shkola.
Petyhyrych, V. 2008. Rozvytok silskoho hospodarstva u Nadbuzhanshchyni za doby rannoho serednovichchia. Materialy i doslidzhennia z arkheolohii Prykarpattia i Volyni, 12, s. 200-213.
Pyvovarov, S. 2008. Doslidzhennia Chornivskoho horodyshcha pershoi polovyny XIII st. Arkheolohichni studii, 3, s. 180-199.
PSRL…1997. Polnoe sobranie russkikh letopisei. 1: Lavrentievskaia letopis. Moskva: Iazyki russkoi kultury.
PSRL…1908. Polnoe sobranie russkikh letopisei. 2: Ipatevskaia letopis. Sankt-Peterburg.
Pryshchepa, B. A., Nikolchenko, Yu. M. 1996. Litopysnyi Dorohobuzh v period Kyivskoi Rusi. Do istorii naselennia Zakhidnoi Volyni v X—XIII stolittiakh. Rivne: Derzhavne redaktsiino-vydavnyche pidpryiemstvo.
Rappoport, P. A. 1971. Danilov. Kratkie soobshcheniia Instituta arkheologii, 125, s. 83-86.
Rusanova, I. P., Timoshchuk, B. A. 1993. Iazycheskie sviatilishcha drevnikh slavian. Moskva: Arkhe.
Rusanova, I. P., Timoshchuk, B. A. 2007. Iazycheskie sviatilishcha drevnikh slavian. Moskva: Ladoga-100.
Terskyi, S. V. 2006. Luchesk X—XV st. Lviv: Lvivska politekhnika.
Tymoshchuk, B. O. 1976. Slov’iany Pivnichnoi Bukovyny V—IX st. Kyiv: Naukova dumka.
Chaika, R. 2002. Silske hospodarstvo i promysly Lystvynskoho horodyshcha. Materialy i doslidzhennia z arkheolohii Prykarpattia i Volyni, 8, s. 151-158.
Chernetsov, A. V., Kuza, A. V., Kirianova, N. A. 1985. Zemledelie i promysly. In: Rybakov, B. A. (ed.). Drevniaia Rus. Gorod, zamok, selo. Arkheologiia SSSR, 15. Moskva: Nauka, s. 219-242.
Iagodinskaia, M. 1998. Selishche «Babina dolina» — selishche remeslennikov. In: Materialy naukovoi konferentsii «Medobory i dukhovna kultura davnikh, serednovichnykh slov’ian (do 150-richchia vyiavlennia Zbrutskoho “Sviatovyta”)». Hrymailiv, Ukraina. 8—9 zhovtnia 1998 r. Lviv: Misioner, s. 57-68.
Yahodynska, M. O. 2018. Arkheolohichni pam’iatky Ternopilshchyny: Davnoruski pam’iatky Zakhidnoho Podillia u X—XIII stolittiakh. Ternopil: Terno-hraf.
Yahodynska, M. O. 2020. Slov’ianski pam’iatky na Ternopilshchyni. Arkheolohiia i davnia istoriia Ukrainy, 2 (35), s. 222-233.
Henning, J. 1987. Sьdosteuropa zwischen Antike und Mittelalter. Archдologische Beitrдge zur Landwirtschaft des 1. Jahrtausends u. Z., Schriften zur Ur- und Frьhgeschichte, 42. Berlin: Akademie.

Abstract views: 37
PDF Downloads: 25
Published
2021-06-01
How to Cite
Yahodynska, M. O., & Gorbanenko, S. A. (2021). AGRICULTURE IN THE INTERFLUVE OF DNIESTER AND IKVA AT OLD RUSSIAN PERIOD ACCORDING TO ARCHAEOLOGICAL FINDINGS. Archaeology and Early History of Ukraine, 38(1), 408-424. https://doi.org/10.37445/adiu.2021.01.29