UPPER PALEOLITHIC SITE PUSHKARI III


Keywords: Upper Paleolithic, Pushkari’s type sites, flint complex.

Abstract

This article deals with new flint collection (surface materials) from Upper Paleolithic site Pushkari III near v. Pushkari Novgorod-Siversky district of the Chernihiv region. Site is located on the high right bank of the Desna River, and occupies the southwestern part of the Cape of Pogon.

The flint collection of artifacts is 910 items, more of them are flakes, blades, cores, chunks and chips. In addition, 107 tools were found, of theme: retouched blades and flakes, burins, end scrapers, combined tools (end scraper / burin). A non-numerical microlithic complex amounting to only 6 units proved to be rather informative and atypical. It consists of one rectangle, three medial fragments and two proximal fragments, probably points. The presence of a microlith complex in a pivotal, in one case practically vertical, dulling retouch contrasts sharply with the microlithic products of Pushkar I and Pogon. And in combination with ventral thawing on one of the products, an analogy with the points of the Molodovo 5 layer 7.

For a more detailed analysis, the determination of the place and role of the above-described material in understanding the problem of the dynamics of the settlement of Pogonese capes before and after LGM requires archaeological research.

References

Vasyliev, P. M. 2012. Razvedki vozle s. Pushkari N.-Severskoho r-na Chernіhovskoi obl. v 2009 h. Desnіnskie drevnostі, VII: Materialy Mezhgosudarstvennoy nauchnoy konferentsii, posvіashchennoy pamіati F. M. Zavernіałeva, s. 63-66.
Vasyliev, P. M. 2018a. Pogon: vozmozhnosti rekonstruktsii i perspektivy issledovaniy. Stratum plus, 1, s. 285-305.
Vasyliev, P. M. 2018b. Pohon: mikrolitychnyi kompleks. Kam’yana doba Ukrainy, 17—18, s. 110-118.
Voіevodskiy, M. V. 1940a. Raboty Desninskoy ekspeditsii v 1939 g. Kratkiіe soobshcheniіa IIMK, 4, s. 34-36.
Voіevodskiy, M. V. 1940b. Rezul’taty rabot Desninskoy ekspeditsii po izucheniіu paleolita (1936 i 1937 gg.). Byulleten’ Komissii po izucheniіu chetvertichnogo perioda, 6—7, s. 54-57.
Voіevodskiy, M. V. 1946. Desninskała arkheologicheskała ekspeditsiіa 1940 g. Kratkiіe soobshcheniіa IIMK, 13, s. 89-94.
Voyevods’kyy, M. V. 1947. Rezul’taty robit Desnyans’koyi ekspedytsiyi 1936—1938 rr. In: Slavin, L. M. (ed.). Paleolit i neolit Ukrayiny. Kyiv: AN URSR, 1, s. 41-57.
Gribchenko, Іu. N., Kurenkova, Е. I. 2014. Paleogeograficheskiіe osobennosti osnovnykh stoіanok pozdnego paleolita basseyna reki Desny (Khotylevo, Еliseіevichi, Yudinovo, Pushkari). Arkheolohichnyi almanakh, 31: Epihravetski pam’iatky Serednoho Podniprov’ia, s. 99-115.
Nuzhnyy, D. Yu. 2015. Verkhniy paleolit Zakhidnoyi i Pivnichnoyi Ukrayiny (tekhniko-typolohichna variabel’nist’ ta periodyzatsiya). Kyiv: Oleh Filyuk.
Semenova, I. A. 1949. Paleolitychna stoуanka Pushkari III (Sosonnytskyi Riv). In: Slavin, L. M. (ed.). Paleolit i neolit Ukrainy. Kyiv: AN URSR, 1, II, s. 189-196.
Stupak, D. V., Vasyliev, P. M., Ponomarenko, V. V. 2012. Novyye isledovaniіa іuzhnoy chasti Pogonskogo mysa. Desninskiіe drevnosti, VI: Materialy Mezhgosudarstvennoy nauchnoy konferentsii, posvіashchennoy pamіati F. M. Zavernіałeva, s. 69-79.
Shovkoplias, I. H. 1965. Mezynskaia stoianka. Kiev: Naukova dumka.

Abstract views: 46
PDF Downloads: 36
Published
2019-09-25
How to Cite
Vasyliev, P. M., & Dudnyk, D. V. (2019). UPPER PALEOLITHIC SITE PUSHKARI III. Archaeology and Early History of Ukraine, 32(3), 100-110. https://doi.org/10.37445/adiu.2019.03.08