UKRAINE — TURKEY: THE VERGES OF COOPERATION


Keywords: cooperation, Ukraine, Turkey, archaeological investigations.

Abstract

The formation of the scientific cooperation of Ukraine and Turkey began from the beginning of independence state, after crushing of Soviet ideological system. From 1989. the archaeological investigations of historical center of Ochakiv (Mikolayiv region) begin by expedition of the Institute of archaeology of NAN of Ukraine. The study of new collection, which include numerous artefacts of Turkish culture needed with consultations with Turkish archaeologists. Due to help of the Ambassador of Turkey in Ukraine Acar Germen, the first international contacts were established and in 1997—1998. first project in Ochakiv provided under the chief of prof. B. Ersoy from Turkish side. In 1999 began joint the excavation in Akkerman, which continue till 2006. The results of expedition published in numerous books and articles. The next direction of cooperation were exhibitions, which take place in Kiev and Izmir. In 2005. the historical and cultural association Ukraine-Turkey created, member of which represented various fields of study: archaeology, history, literature and language. A very important place take archaeological investigation of the Ottoman monuments on the territory of Ukraine, which allow to discover new view on the history both of countries, reconstruction of integrations in the system of material culture.

References

Beliaieva, S. A. 2015a. Slavіane i Turki u prostorah Ukrainy. 1: Iz istorii kontaktov v XIII—XV v. Saarbrucken: Palmarium academic publishing.
Beliaieva, S. A. 2015b. Slavіane i Turki u prostorah Ukraini. 2: Ukrainsko-osmanskie istoriko-kulturnyie kontaktyi XV—XVIII vv. Saarbrucken: Palmarium academic publishing.
Bilіaieva, S. O. 2012. Slovianski ta turkski svity v Ukraini. Z istorii vzayemyn u ХІІІ—ХVIII st. Kyiv: Universitet Ukraina.
Biliaieva, S. O., Vynogrodska, L. I., Suhobokov, O. V., Ersoy, B. 1998. Arkheolohichni doslidzhennia v Ochakovi. Arheokogichni vidkrittya v Ukraini 1997—1998 rr., s. 55-57.
Bіlіaieva, S. О., Еrsoy, B. 1998. Pidsumky arheologichnyh doslidzhen istorichnogo tsentru Ochakova u 1997 r. Novy doslidzhennya pamyatok archeologii kozatskoy doby v Ukraini, 7, s. 176-178.
Bilіaieva, S. O., Ersoy, B. 1999. Doslidzhennya pamyatok osmanskogo chasu u Pivnichnomu Prychornomoryi. Arheologichni vidkryttya v Ukraini 1998—1999 rr., s. 73.
Bilіaieva, S. O., Ersoy, B. 2000. Arheologichni doslidzhennya pamyatok osmanskoy kultury v Ukraini u 1999 r. Novi doslidzhennya pamyatok archeologii kozatskoy doby v Ukraini, 9, s. 32-35.
Biliaieva, S. O., Ivanchenko, L. I., Kulakovska, L. V., Fialko, O. Ye. 2004. Novi kroky ukrainsko-turetskogo spivrobitnytstva. Arheologiya, 3, s. 145-147.
Biliaieva, S. O., Ivanchenko, L. I., Kulakovska, L. V., Fialko, O. Ye., Ersoy, B. 2006. Istoryko-kulturna spadschyna Turechchyny i Ukrainy: novi doslidzhennya. Vidlunnya vikiv, 1, s. 65-68.
Bilіaieva, S. O., Karashevych, I.V., Fialko, O. Ye. 2006. Vikonnyitsi v systemi arhitekturnyh rekonstruktsiy (оsmanska laznya Akkermanskoy fortetsi). Novi doslidzhennya pamyatok archeologii kozatskoy doby v Ukraini, 15, s. 277-285.
Biliaieva, S. O., Boltryk, Yu. V., Ersoy, B., Karashevych, I. V., Kuyulu-Ersoy, I., Fialko, O. Ye. 2007. Doslidzhennya Mizhnarodnoy Pivdennoy Seredniovichnoy ekspeditsii u 2006 r. v Akkermanskoy fortetsi (m. Bilgorog-Dnistrovskiy). Arheologichni doslidzhennya v Ukraini 2005—2007 rr., s. 96-98.
Bilіaieva, S. O., Martynyuk-Medvetska, A. M., Prysyazhnyi, K. V. 2008. Istorichnyi rozvytok Turetskogo barbakianu Portovogo dvoru Akkermanskoy fortetsi za rezultatamy arheologichno-arhitekturnyh doslidzhen, provedenyh u 2006—2007 rokah. Novi doslidzhennya pamyatok archeologii kozatskoy doby v Ukraini, 17, s. 350-355.
Biliaieva, S. O., Dryga, I. M., Fialko, O. Ye. 2010. Ukraina-Turechchyna 2010. Arheologiya — istoriya — kultura — mova. 2010. Kyiv: Vidavnichiy dim Dmytra Burago.
Bilіaieva, S. O., Fialko, O. Ye. 2018. Planigrafiya ta typologichna harakteristyka sklyanyh virobiv z Akkermanu. Arheologiya i davnya istoriya Ukrainy. 4 (29), s. 133-148.
Otroshchenko, V. V., Biliaieva, S. O. 2018. Rik Troi v Ukraini. Arheologiya, 4, s. 3-4.
Shlapak, M. 2001. Belgorod-Dnestrovskaia krepost. Issledovanie srednevekovogo oboronnogo zodchestva. Kishinev: ARC.
Baram, U., Carrol, L. (ed.). 2000. A historical archaeology of the Ottoman Empire. Breaking New Ground. New York: Springer Science Business Media.
Biliaieva, S. 1999. Ochakiv deki Turk sehrinde Arkeolojik Arastirmal. In: Aktash, A. (ed.). Uluslarasi Dхrduncü Türk Kültürü Kongresi 1997. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Bashkanligi, p. 109-114.
Biliaieva, S., Ersoy, B. 1999. Őzi Kalesi (Ukrayna-Ochakiv) Arkeolojik Çalişmalari. In: Aktash, A. (ed.). Uluslarasi Dхrduncü Türk Kültürü Kongresi 1997. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Bashkanligi, p. 263-268.
Ersoy, B. 2012. Akkerman kalesi, osmanli hamami. In: Çilingiroрlu, A., Mercangṏz, Z., Polat, G. (ed.). Ege Ṻniversitesi Arkeoloji kazilari. Izmir: Ege Ṻniversitesi, p. 338-348.
Finkel, C., Biliaieva, S., Haddlssey, R., Mathieu, J., Ostapchuk, V. 2007. Historical-archaeological investigations in Aqkerman fortress, Ukraine 2007 Anatolian archaeology, 13, p. 11-14.
Finkel, C., Ostapchuk, V. 2005. Outpost of Empire: an appraisal of Ottoman building registers as sources for the archaeology and construction history of the Black Dea fortress of Ozi. An annual on the visual culture of the Islamic World, 22, p. 176-179.
Finkel, C., Ostapchuk, V., Biliaieva, S., Mathieu, J. 2006. Historical-archaeological investigations in Aqkerman fortress, Ukraine 2006. Anatolian archaeology, 12, p. 9-12.

Abstract views: 41
PDF Downloads: 26
Published
2019-09-25
How to Cite
BilіaievaS., Kulakovska, L., & Fialko, O. (2019). UKRAINE — TURKEY: THE VERGES OF COOPERATION. Archaeology and Early History of Ukraine, 32(3), 184-194. https://doi.org/10.37445/adiu.2019.03.15