BRONZE ARROWHEADS IN THE ARCHAEOLOGICAL SITES OF BELARUS


  • M. I. Loshenkov Central Scientific Library named after Yakub Kolos
Keywords: bronze arrowheads, territory of Belarus, Milograd culture, villages, locations.

Abstract

The article is devoted to the review of 19 new bronze arrowheads (table). They were found mainly in the 20s of the XXI century in the territory of southern Belarus (fig. 1). More than half of them were found in the villages of the Milograd population, and the rest with locations. All tips were grouped into three types, as in the Milograd population: two-bladed arrowheads, three-bladed arrowheads and trihedral arrowheads (fig. 2). Two-bladed arrowheads are early — the second half of VII — first half of the VI centuries BC. Two-bladed arrowheads belong to the VI — IV centuries BC, and trihedral arrowheads — to IV — III centuries BC.

References

Bielawiec, V. G. 2012. Archealagichni dasledavanni 2012 g. na territoryi Bresckay voblasci. CNA NAN Belarusi FAND, 1, arch. 2923.
Bielawiec, V. G. 2015. Archealagichni dasledavanni 2015 g. na territoryi Jabinkauskaga i Pinskaga rayonau Bresckay voblasci. CNA NAN Belarusi FAND, 1, arch. 3314.
Vergey, V. S. 1981. Issledovaniya v Brestskoy oblasti. Arkheologicheskie otkrytiya 1980 g., s. 332.
Vergey, V. S. 1994. Selishcha u der. Lemeshevici na Pripyati. Gistarychna-arkhealagichny zbornik, 5, s. 131-151.
Zalashko, G. M. 1983. Izuchenie drevnostey v basseynach Gorini i Stvigi. Arkheologicheskie otkrytiya 1981 g., s. 348-349.
Zalashka, G. M. 1985. Skifskiya pomniki na poudni Belarusi. Pomniki kulturi: Novya adkricci. Minsk: Navuka i teknika, s. 160-162.
Isaenko, V. F. 1981. Otchet o polevich issledovaniyach 1981 goda. CNA NAN Belarusi FAND, 1, arch. 767.
Isaenko, V. F. 1983. Issledovaniya v Pripyatskom Poes’ye. Arkheologi-cheskie otkrytiya 1981 g., s. 351.
Loshenkov, M. I. 2011. Gorodishcha milogradskoy kul’tury na territorii Belarusi. Minsk: MFCP.
Mel’nikovskaya, O. N. 1967. Plemena Yuznoy Belorussii v rannem zheleznom veke. Moskva: Nauka.
Melukova, A. I. 1964. Voorugenie skifov. Moskva: Nauka. Svod arkheologicheskich istochnikov, D 1—4.
Pobol’, L. D. 1971. Slavyanskie drevnosti Belorussii. Minsk: Nauka i tekhnika.
Tretyakov, P. N. 1959. Chaplinskoe gorodishche. Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR, 70, s. 119-153.
Chomchenko, Ya. L. 2014. Sluchaynie arkheologicheskie nachodki na territorii Mstislavskogo rayona. Nauchnie stremleniya: Molodejni sbornik, 9, s. 45-55.

Abstract views: 47
PDF Downloads: 122
Published
2019-06-25
How to Cite
Loshenkov, M. I. (2019). BRONZE ARROWHEADS IN THE ARCHAEOLOGICAL SITES OF BELARUS. Archaeology and Early History of Ukraine, 31(2), 339-344. https://doi.org/10.37445/adiu.2019.02.25