WEAPON OF THE EARLY IRON AGE FROM COLLECTION OF KAMYANKA HISTORICAL MUSEUM


  • Yu. Yu. Lyashko Historical Museum of the Kamensky State Historical and Cultural Reserve
Keywords: early ferrous age, finds, exhibits, weapon description.

Abstract

The article is sanctified to description of standards of weapon twenty-four hours of early ferrous age, that is kept in the display of historical museum of Kamyanka of state Historical and Cultural Center reserve of the Cherkasy areal.

In this paper, brief information is provided on similar analogues of weapons that were found on the territory of Ukraine. But their short description is made. Particularly worthy to highlight the Scythian sword-akinak, which is made in uncharacteristic for this type of form, with a slightly curved blade and one-sided sharpening. This type of weapon is a unique achievement of weaponry and dates from the second to the third quarter of the Vth century BC. Also at the end of the work there is a conclusion regarding the existence of certain types of weapons in the Prytyasminsky region.

References

Babenko, L. I. 2009. Novyye nakhodki skifskikh kindzhalov na Kharkovshchine. In: Bessonova, S. S. (ed.). Epokha rannego zheleza. Sbornik nauchnykh trudov k 60-letiyu S. A. Skorogo. Kiev; Poltava: IA NANU, s. 19-29.
Bessonova, S. S., Nedopako, D. P. 2013. Skіfskiy odnolezoviy mech z okolits Motroninskogo gorodishcha. Arkheologіya, 1, s. 113-122.
Galanina, L. K. 1977. Skifskiye drevnosti Pridneprovia. Moskva: Nauka. Svod arkheologicheskikh istochnikov, D 1—33.
Evdokymov, H. L., Danylko, N. M., Mogylov, O. D. 2012. Skifskyi kurhan 10 bilia s. Mala Lepetykha u Nyzhnomu Podniprovji. Arkheolohia, 2, s. 76-95.
Ilinskaya, V. A. 1975. Ranneskifskiye kurgany basseyna r. Tyasmin. Kiev: Naukova dumka.
Ilinskaya, V. A., Mozolevskiy, B. N., Terenozhkin, A. I. 1980. Kurgany VI v. do n. e. u s. Matusov. In: Terenozhkin, A. I. (ed.). Skifiya i Kavkaz. Kiev: Naukova dumka, s. 31-64.
Kovpanenko, G. T., Bessonova, S. S., Skoryy, S. A. 1989. Pamyatniki Skifskoy epokhi Dneprovskogo Lesostepnogo Pravoberezhia. Kiev: Naukova dumka.
Maksimov, E. V., Petrovskaya, E. A. 2008. Drevnosti skifskogo vremeni Kievskogo Podneprovia. Poltava: IA NANU.
Melyukova, A. I. 1964. Vooruzheniye skifov. Moskva: Nauka. Svod arkheologicheskikh istochnikov, D 1—4.
Liashko, Yu. Yu. 2011. Skifskyi kyndzhal iz okolyts Motronynskoho horodyshcha. In: Poltavets, V. I. (ed.). Chyhyrynshchyna: istoria i sohodennia. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii. Cherkasy: Vertykal, s. 43-44.
Mogylov, O. D., Didenko, S. V. 2009. Skifskyi kurhan 448 bilia s. Zhurovka — pamiatka perekhidnoho chasu v Potiasmynni. Arkheolohia, 3, s. 45-55.
Skoryy, S. Zimovets, R. 2014. Skifskiye drevnosti Kryma. Materialy odnoy kollektsii. Kiev: Oleg Filyuk.
Terenozhkin, A. I. 1976. Kimmeriytsy. Kiev: Naukova dumka.
Mogylov, O. D. 2013. The barrows of the West Podolian group of the Scythian period. Mousaios, XVIII, p. 203-214.

Abstract views: 40
PDF Downloads: 100
Published
2019-06-25
How to Cite
Lyashko, Y. Y. (2019). WEAPON OF THE EARLY IRON AGE FROM COLLECTION OF KAMYANKA HISTORICAL MUSEUM. Archaeology and Early History of Ukraine, 31(2), 345-348. https://doi.org/10.37445/adiu.2019.02.26