ROMAN COIN FINDS FROM VOLHYNIA: MAIN CATEGORIES AND DISTRIBUTION FEATURES (to the problem of regional study)


  • K. V. Myzgin Institute of Archaeology, University of Warsaw
Keywords: Roman coins, Barbaricum, Chernyakhiv Culture, Wielbark Culture.

Abstract

The article is an experience of regional study of Roman coins finds on the territory of Eastern Europe. The basic information about them was collected and published in the middle of the 20th century. However, today this source base has significantly expanded. Basically, due to the use of metal detectors during archaeological research and, unfortunately, for illegal purposes (such finds are called «less reliable», their use is obligatory, however, provided a critical approach to information). Analysis of the main categories of Roman coins finds in the region made it possible to distinguish features in their distribution. Basically, Volhynia are is outside the concentration of the main categories of finds of Roman coins in Eastern Barbaricum: Roman republican coins, 1—2nd c. AD denarii, 1—3rd c. AD aurei, 2—3rd AD bronze provincial coins, antoniniani and bronze and silver emissions of 4th c. AD. Nevertheless, the concentration of the 4th c. AD Roman gold medallions is associated with this region (in article published a new find of such coin), which indicates here the existence of the centre of the barbarous elite. In general, the numismatic material of the Volhynia region is typical for the territory of the right bank of Dnieper. At the same time, do not forget that Volhynia, like all territory of Eastern Barbaricum, in Roman period was part of the German cultural circle, in which Roman coins were universal.

References

Anokhin, O. V. 2015. Falshivomonetnichestvo u varvarskikh plemen na territorii sovremennoy Ukrainy i Moldovy. Katalog varvarskikh podrazhaniy. Dnepropetrovsk: Serednyak T. K.
Antonovich, V. B. 1900. Arkheologicheskaya karta Volynskoy gubernii. Moskva: Tip. G. Lissnera i A. Geshelya.
Bondarenko, H. 2004. Volyn i Volynske Polissia v istorychnii politychnii heohrafii. In: Bondarenko, H. (ed.). Mynule i suchasne Volyni: Istoriia sil i mist Zakhidnoho Polissia. Lutsk: Manevychynskyi kraieznavchyi muzei, Volynskyi derzhavnyi universytet im. Lesi Ukrainky, Volynske oblasne tovarystvo kraieznavtsiv, s. 11-14.
Braichevskyi, M. Iu. 1959. Rymska moneta ta terytorii Ukrainy. Kyiv: Naukova dumka.
Burshe, A., Myzgin, K. 2017. K voprosu o tekhnologii proizvodstva rannikh varvarskikh podrazhaniy rimskim monetam (po rezultatam metallograficheskikh analizov). Numizmaticheskiye chteniya Otdela numizmatiki Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeya 2017 goda. Materialy dokladov i soobshcheniy, s. 40-43.
Vinokur, I. S. 1964. Pamyatniki volynskoy gruppy kultury poley pogrebeniy u sel Markushi i Ivankovtsy. Materaily i issledovaniya po arkheologii SSSR, 116, s. 176-185.
Gavritukhin, I. O. 2005. Nekotoryye perspektivy izucheniya finala chernyakhovskoy kultury. Trudy Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeya, 145, s. 231-240.
Demediuk, S. V. 2010. Zvit pro rezultaty arkheolohichnykh doslidzhen na terytorii bahatosharovoho poselennia ta horodyshcha davnoruskoho chasu u smt. Shatsk Volynskoi oblasti (urochyshche «Sad») 2010 roku. NA IA NANU, f. 64, N 2010/3.
Kozak, D. N. 1992. Etnokulturna istoriia Volyni (I st. do n. e. — IV st. n. e.). Kyiv: Naukova dumka
Kozak, D. N. 1995. Kulturno-istorychna interpretatsiia skarbiv Volyni rubezhu IV — V st. Arkheolohiia, 4, s. 50-65.
Kozak, D. N. 1999. Hotski skarby Volyni pochatku rannoho serednovichchia. In: Terpylovskyi, R. V. (ed.), Etnokulturni protsesy v Pivdenno-Skhidnii Yevropi v I tysiacholittia n. e. Kyiv; Lviv: RAS, s. 80-93.
Kozak, D. N. 2012. Poselennia nevriv, slov’ian ta hermantsiv na Styri. Kyiv: IA NANU.
Kozak, D. N. 2016. Khrinnyky (Shankiv Yar) — pam’iatka davnoi istorii Volyni. Doslidzhennia 2010—2014 rr. Kyiv: IA NANU.
Kononets, P. 2012. Rymska moneta yak dzherelo vyvchennia istorii plemen cherniakhivskoi kultury. Ostrozkyi kraieznavchyi zbirnyk, 5, s. 293-303.
Kropotkin, V. V. 1961. Klady rimskikh monet na territorii SSSR. Moskva: Izdatelstvo AN SSSR. Svod arkheologicheskikh istochnikov, G 4—4.
Kropotkin, V. V. 1966. Novyye nakhodki rimskikh monet v SSSR (dopolneniye k «Svodu arkheologicheskikh istochnikov», vyp. G 4—4). Numizmatika i epigrafika, VІ, s. 74-102.
Kropotkin, V. V. 2000. Dopolneniye k spisku nakhodok rimskikh monet. Stratum plus, 6, s. 20-117.
Kukharenko, Iu. V. 1975. Baivskyi mohylnyk (za materialamy rozkopok V. P. Petrova i A. P. Kalishchuka). Arkheolohiia, 18, s. 51-61.
Kuchynko, M. M., Kuchynko, Z. M. 2007. Davni ta serednovichni skarby Volyni. Lutsk: Volynska knyha.
Lyaskoronskiy, V. G. 1926. Rimskaya moneta v predelakh Yuzhnoy Rusi i v sosednikh s neyu zemlyakh. Rukopys u NB іm. M. Maksimovicha, SF (902).
Mylashevskyi, O. S., Pryshchepa, B. A., Voitiuk, O. P. 2018. Pokhovannia velbarskoi kultury bilia s. Samostrily na Rivnenshchyni. In: Niezabitowska-Wiśniewska, B., Luczkiewicz, P., Sadowski, S., Stasiak-Cyran, M., Erdrich, M. (eds.). Studia Barbarica. Professorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin. Lublin: UMCS, II, s. 202-211.
Myzgin, K. V. 2009. «Varvarskiye» podrazhaniya rimskim monetam na territorii chernyakhovskoy kultury. Drevnosti, 8, s. 90-106.
Myzgin, K. V. 2013a. Rimskiye monety v areale chernyakhovskoy kultury: problema istochnikov postuplennya. Stratum plus, 4, s. 217-233.
Myzgin, K. 2013b. Rimskiye monety na territorii Dneprovskogo lesostepnogo Levoberezhia: obshchaya kharakteristika. osobennosti rasprostraneniya i osnovnyye problemy izucheniya. Tyragetia, VII (XII), 1, p. 355-368.
Myzgin, K. V. 2015. Do pytannia krytyky numizmatychnykh dzherel (na prykladi vyvchennia znakhidok antychnykh monet na terytorii Skhidnoievropeiskoho Barbarykumu). Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina, 50, s. 179-188.
Myzgin, K. V. 2016. Gotskiye voyny, rimskiye monety i chernyakhovskaya kultura. Stratum plus, 4, s. 153-171.
Myzgin, K. V. 2018. Aureusy, antoniniany i provintsialnaya bronza. Gotskiye voyny III v. i chernyakhovskaya kultura v svete monetnykh nakhodok. Ostrogothica-Serie (Hefte), 3: Khronologiya i monetnyye nakhodki pozdnerimskogo vremeni i epokhi Velikogo pereseleniya narodov. Aktualnyye arkheologicheskiye issledovaniya v Tsentralnoy i Vostochnoy Evrope,s. 35-55.
Myzgin, K. V., Dymovskiy, A. 2014. Pritok rimskikh denariyev I—II vekov nashey ery na territoriyu chernyakhovskoy kultury v svete khronologicheskoy struktury i territorialnogo raspredeleniya monetnykh kladok. Oium, 4: Chernyakhіvska kultura: pam’yatі V. P. Petrova, s. 82-95.
Nadvirniak, O. V., Pohorilets, O. H., Nadvirniak, O. O., 2016. Rymski viiskovi dyplomy na terytorii Pivdenno-Skhidnoi Yevropy. Oium, 5: Cherniakhivska kultura. Do 85-richchia vid dnia narodzhennia I. S. Vynokura, s. 170-185.
Onyshchuk, Ia. 2015. Rymski monety ta yikh znachennia u seredovyshchi plemen cherniakhivskoi kultury. Arkheolohichni doslidzhennia Lvivskoho universytetu, 19, s. 20-32.
Pasiuk, I. M. 2008. Hroshovyi obih na Volyni z naidavnishykh chasiv do nashoho chasu. Lutsk: Tverdynia.
Revera, Iu. 2012. Frahment aureusa Nerona z pamiatky Yosypivka 1 u Lvivskii oblasti. Naukovi studiyi. Istoryko-kraieznavchyi muzei m. Vinnyky, 5, s. 245-251.
Stolyarik, E. S. 1992. Ocherki monetnogo obrashcheniya Severo-Zapadnogo Prichernomoria v pozdnerimskoye i vizantiyskoye vremya (konets III — nachalo XIII v.). Kiev: Naukova dumka.
Shchukin, M. B. 2005. Gotskiy put. Goty, Rim i chernyakhovskaya kultura. Sankt-Peterburg: SPbGU.
Bursche, A. 1984. Emisje autonomiczne Mezji i Tracji oraz ich rozpowszechnienie w Europie Środkowo-Wschodniej. Balcanica Posnaniensia, Acta et Studia, I: Mezja — Tracja — Bałkany, s. 235-244.
Bursche, A. 1994. Die Markomannenkriege und der Zufluß römischer Münzen in das Barbaricum. In: Friesinger, H., Tejral, J., Stuppner, A. (eds.). Markomannenkrige. Ursachen und Wirkungen. Wien; Brno: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, p. 471-485.
Bursche, A. 1996. Later Roman-Barbarian Contacts in Central Europe. Numismatic evidence. Berlin: Gebr. Mann Verlag. Studien zu Fundmünzen der Antike, 11.
Bursche, A. 1998. Złote medaliony rzymskie w Barbaricum. Symbolika prestżu i władzy społeczęstw barbarzyńskich u schyłku starożytności. Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Bursche, A. 2002. Roman coins in Scandinavia. Some remarks from the Continental perspective. In: Pind, J. (ed.). Drik — og du vil leve skønt. Festskrift til Ula Lund Hansen på 60-еrsdagen d. 18 august 2002, Copenhagen: The National Museum of Denmark, p. 69-78.
Bursche, A., Myzgin, K. 2013. A gold medallion of Crispus from Bukovina. Notae Numismaticae = Zapiski Numizmatyczne, VIII, p. 185-194.
Ciołek, R. 2008. Ein Beitrag zur Funktion römischer Münzen in der Wielbark und in der Przeworsk-Kultur. Collection Moneta, 82: Roman Coins outside the Empire. Ways and Phases, Context and Functions, p. 157-169.
Dymowski, A. 2011. Znaleziska monet rzymskich z terenu Polski rejestrowane w pierwszych latach XXI w. Aspekty źródłoznawcze. Zielona Góra: Eternum.
Dymowski, A. 2016. Nummi serrati, bigati et alii. Coins of the Roman Republic in East-Central Europe north of the Sudetes and the Carpathians. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
Dymowski, A., Myzgin, K. 2014. Inflow And Redistribution Of Roman Imperial Denarii In The Area Of Przeworsk, Wielbark and Chernyakhiv Cultures And In The Baltic Islands In The Light Of Chronological Of Coin Hoards. Notae Numismaticae = Zapiski Numizmatyczne, IX, p. 39-69.
Eggers, H.-J. 1951. Der römische Import in freien Germanien. Hamburg: Museum für Volkerkunde und Vorgeschichte.
Grierson, P., Blackburn, М. 2006. Medieval European Coinage with a catalogue of the coins in the Fitzwilliam Museum, Cambridge. Cambridge: Cambridge University Press, 1: The Early Middle Ages (5th—10th centuries).
Hodges, R. 1988. Primitive & Peasant Market. Oxford: Blackwell.
Horsnæs, H. W. 2010. Crossing boundaries. An analysis of Roman coins in Danish contexts. Copenhagen: University Press of Southern Denmark, 1: Finds from Sealand, Funen and Jutland.
Horsnaes, H. W. 2013. Networking in north-eastern Barbaricum. A study of gold imitations of Roman coins. In: Bjerg, L., Lind, J. H., Sindbaek, S. M. (eds.). From Goths to Varangians. Communication and Cultural Exchange between the Baltic and the Black Sea. Еrhus: Aarhus University Press, p. 87-130.
Kunisz, A. 1973. East and Central European finds of autonomous coins from Roman Empire Period. Wiadomości Numizmatyczne, 17 (zeszyt dodatkowy), s. 27-39.
Levada, M., Potupčik, M. 2017. Nowe eksponaty z okresu wpływow rzymskich w Muzeum Krajoznawczym w Winnicy. In: Andrzejowski, J., von Carnap-Bornheim, C., Cieśliński, A., Kontny, B. (eds.). Orbis barbarorum. Studia ad archaeologiam Germanorum et Baltorum temporibus Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicata. Warszawa; Schleswig: Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, s. 409-420. Seria Monumenta Archaeologica Barbarica.
Lind, L., 2007. A group of barbarous Roman denarii represented in Sweden and Hungary (and Germany and Britain?). In: Andersen, M., Horsnaes, H. W., Moesgaard, Chr. (eds.). Magister Monetae. Studies in Honour of Jшrgen Steen Jensen. Copenhagen: National Museum of Denmark, p. 53-58.
Mielczarek, M. 1982. Znaleziska monet rzymskich z terenu Ukrainy w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, 2, p. 31-38.
Myzgin, K. 2017a. Roman Republican Coins and Their Imitations from the Territory of Ukraine and Belarus. Warsawa: Uniwersytet Warszawski.
Myzgin, K. 2017b. Trzeciowieczne monety rzymskie we wschodnim Barbaricum: antoniniany. Folia Numismatica, 31, 2, p. 147-158.
Myzgin, K., Vida, I., Więcek, T. 2018. Gold imitations of Roman coins from collection of Hungarian National Museum in Budapest. In: Niezabitowska-Wiśniewska, B., Luczkiewicz, P., Sadowski, S., Stasiak-Cyran, M., Erdrich, M. (eds.) Studia Barbarica. Professorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin. Lublin: UMCS, II, s. 222-247.
Polanyi, K. 1978. Trade, markets, and money in the European Early Middle Ages. Norwegian Archaeological Review, 11, p. 92-96.

Abstract views: 115
PDF Downloads: 741
Published
2019-03-25
How to Cite
Myzgin, K. V. (2019). ROMAN COIN FINDS FROM VOLHYNIA: MAIN CATEGORIES AND DISTRIBUTION FEATURES (to the problem of regional study). Archaeology and Early History of Ukraine, 30(1), 30-42. https://doi.org/10.37445/adiu.2019.01.03